ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Μερικά από τα μεγαλύτερα έργα που έχουμε αναλάβει είναι:

 • Νομισματοκοπείο Αθηνών και Θεσσαλονίκης: Τοποθέτηση 7τονων πορτών θησαυροφυλακίου και εξαεριστικών. Πρόκειται από τα μεγαλύτερες που έχουν τοποθετηθεί Παγκοσμίως.
 • Νομισματικό Μουσείο: Τοποθέτηση θησαυροφυλακίου και κατασκευή και τοποθέτηση εξαεριστικών.
 • Eurobank Ergasias ΑΕ: Μεταφορά και τοποθέτηση θησαυροφυλακίων. Αποκλειστικοί συνεργάτες της τράπεζας στο τομέα παροχής σέρβις επί σειρά ετών για τα θησαυροφυλάκια, θυρίδες, χρηματοκιβώτια, APS, ΑΤΜ και κλειδαριές της τράπεζας,
 • Αγροτική Τράπεζα: Τοποθέτηση θησαυροφυλακίων και θυρίδων. Διαρρήξεις και αντικαταστάσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου.
 • Εθνική Τράπεζα: Τοποθέτηση και μεταφορά θησαυροφυλακίων, πορτών θησαυροφυλακίου, θυρίδων, καθώς και διαρρήξεις και επισκευές κλειδαριών θυρίδων.
 • Τράπεζα Πειραιώς: Κατασκευή, τοποθέτηση και μεταφορά χρηματοκιβωτίων θυρίδων. Παροχή σέρβις επί σειρά ετών για τα θησαυροφυλάκια, θυρίδες χρηματοκιβώτια, APS και ATM της τράπεζας.
 • Τράπεζα Probank: Κατασκευή, τοποθέτηση και μεταφορά χρηματοκιβωτίων θυρίδων. Παροχή σέρβις επί σειρά ετών για τα θησαυροφυλάκια, θυρίδες χρηματοκιβώτια, APS και ATM της τράπεζας.
 • Ελληνική Τράπεζα: Εγκατάσταση θυρίδων και πορτών θησαυροφυλακίου. Παροχή σέρβις επί σειρά ετών για τα θησαυροφυλάκια, χρηματοκιβώτια, θυρίδες, APS και ATM της τράπεζας.
 • Alpha Bank: Τοποθέτηση θησαυροφυλακίων. Επίσης τοποθετήσαμε το κεντρικό θησαυροφυλάκιο της τράπεζας στη Βουλγαρία.
 • Τράπεζα Κύπρου: Τοποθέτηση λυόμενων θησαυροφυλακίων.
 • Εγνατία Τράπεζα: Όλα τα θησαυροφυλάκια και τα εξαεριστικά της τράπεζας έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία μας.
 • Citibank: Τοποθέτηση θησαυροφυλακίων, πορτών θησαυροφυλακίων, εξαεριστικών και πυρασφαλών πορτών.
 • Interbank, Τράπεζα Κρήτης, Τράπεζα Αθηνών: Κατασκευή και τοποθέτηση χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων και τοποθέτηση θυρίδων και εξαεριστικών.
 • Γενικό Επιτελείου Στρατού, Ε.Λ.Τ.Α. : κατασκευή χρηματοκιβωτίων.
 • Ε.Λ.Τ.Α., Εθνική Τράπεζα: Τοποθέτηση συστήματος προτεραιότητας.

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart